รายการสินค้า

Customer Service - Sales Enquiry

(เวลาทำงานบริษัท จันทร์-ศุกร์ เวลา 8am - 5pm).

ท่านสามารถส่งความเห็นและขอใบเสนอราคาได้ทุกวันกรุณาระบุรายการสินค้าที่ต้องการจำนวนห้องและช่วงเวลาที่ต้องการใช้สินค้าเพื่อจะสามารถคำนวณราคาให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้มากที่ สุด.

ข้อความที่ต้องการส่ง

 

We keep the customer’s satisfaction in mind and welcome all questions or suggestions.

Orbita Technology Co.,Ltd.

Address :
124/2, Sukhumvit 54
Bangchack, Prakanong
Bangkok, Thailand 10260

Telephone No. :
(02) 742 9089
(085) 082 0440
(085) 082 5005

Fax No. :
(02) 713 3878

Technical support :
Mr. Tan (080) 174 7125

Sales & Marketing
Ms. Watson (081) 900 8228
sales@orbitathai.com

Website :
www.orbitalock.com