รายการสินค้า

ES70 Energy Saving Switch

ES70 Energy Saving Switch

สวิทควบคุมไฟฟ้าภายในห้องพักแบบ Full Options:

  • จ่ายไฟเฉพาะบัตรห้อง (บัตรห้องอื่นไม่สามารถทำให้ติดไฟฟ้า)
  • บัตรพนักงานสามารถแบ่งระดับการจ่ายกระแสไฟได้
  • เลือกจ่ายไฟฟ้าเฉพาะแสงสว่าง แอร์ ฯลฯ
  • ขนาดรีเลย์40แอมป์ต่อวงจรซึ่งรับไฟได้สูงสุด120แอมป์

More details

ESS70

คีย์แทคหรือระบบประหยัดไฟภายในห้องพักแขกโรงแรมทั่วไปจะทำได้เฉพาะควบคุมไฟฟ้าในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ORBITA-ESS70 พัฒนาอีกระดับเพื่อการประหยัดไฟและป้องกันการรั่วไหลทางบัญชีได้สมบูรณ์แบบ

  • บัตรแขกใช้ได้เฉพาะเลขห้องเท่านั้นซึ่งบัตรห้องอื่นไม่สามารถสั่งระบบให้จ่ายไฟฟ้าได้
  • บัตรพนักงานเมื่อเสียบจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเฉพาะแสงสว่างเท่านั้นระบบแอร์หรือทีวีจะไม่เปิด
  • หัวหน้าแม่บ้านหรือผู้จัดการต้องการเพิ่มแอร์และอื่นฯเพื่อตรวจสอบก็สามารถทำได้เพียงกำหนดค่าเพิ่มในบัตร
  • หัวอ่านบัตรจะอ่านค่าตามบัตรแยกตามระดับที่กำหนดโดยซอฟแวร์ Orbita Locking systems ด้วยระบบควบคุมESS70 ที่กำหนดค่าต่างฯทำให้ต้องออกบัตรห้องเท่านั้นที่จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้การออกบัตรซ้ำของห้องอื่นฯมาเปิดไม่สามารถทำได้และบัตรพนักงานถูกกำหนดให้ได้แสงสว่างอย่างเดียวจึงไม่สามารถนำไปใช้ในห้องได้ เมื่อมีลูกค้าเข้าพักจำเป็นต้องออกบัตรใหม่เท่านั้นซึ่งในซอฟแวร์สามารถตรวจสอบการออกบัตรได้ ดังนั้นระบบนี้จึงควบคุมระบบไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านความประหยัดมากขึ้นจากการที่แอร์ไม่ทำงานขณะทำความสะอาดและการป้องกันการไม่ลงบัญชีของพนักงงานได้อย่างดี

RCU orbita

Contact: Tharit (085) 082-0550 / Line ID: Orbitathai